گفت و گو

گفت: صبر کن، درست می‌شود. زمان همه چیز را حل می‌کند.
گفتم: اویی که دلش را به زمان واگذار می‌کند، نشانی‌ست از بی‌تفاوتی‌اش.
/ 0 نظر / 20 بازدید