دوست داشتن دلیلی است مقنع

پسرک انگشتش را از سوراخ پایین فرو کرده توی نون‌خامه‌ای و با انگشت خامه را بیرون می‌کشد و انگشتش را می‌گذارد توی دهانش و با لذت خامه را می‌خورد.
می‌گویم: کارت قشنگ نیست.
می‌گوید: می‌دونم.
می‌گویم: پس چرا این کارو می‌کنی؟
می‌گوید: دوس دارم.
قانع می‌شوم، کاملاً قانع می‌‌شوم، شما دلیل از این محکم‌تر، محکمه‌پسندتر، منطقی‌تر، سراغ دارید آیا! من که ندارم.
/ 0 نظر / 18 بازدید