و نماندی

صفحه اول کتاب‌هایی که هدیه می‌داد، تاریخ می‌زد و می‌نوشت: "اوی همیشگی."
کتاب را که می‌گرفتم زیرش می‌نوشتم: "نمانی."
نماند. امین بودن به ایمان، خوب نیست، اصلاً خوب نیست.
/ 0 نظر / 38 بازدید