پنهان

چرا پنهان کنم از تو،
که در دریایی اشک تلخ،
شستشو دادم دل را؛
چرا پنهان کنم از تو،
دشت نمناک چشمانم را،
چرا پنهان کنم از تو که بی ‌تو...
/ 0 نظر / 12 بازدید