کنارم بمان

پشت سر آدم‌ها نایستید، آدمی که پشت‌سر باشد شاید هول دهد و پرتتان کند، جلوی آدم‌ها نایستید، آدمی که جلو باشد ممکن است برود و جای‌تان بگذارد. کنار آدم‌ها باشید، دست‌شان را بگیرید و همراه‌شان باشید. کنارشان بمانید.

/ 0 نظر / 16 بازدید