اهانت به ساحت

می‌دانی، یک توهین‌هایی هست که بدترین کلمات را به کار می‌برند؛ برای مثال همان عبارت معروف فحش‌های "ک" دار یا "فحش‌های کمر به پایین"؛ از این فحش‌ها دلخور می‌شوی، می‌رنجی اما ممکن است زمان که بگذرد، آرام‌تر که بشوی ببخشی و بگذری از آن. توهین‌هایی هست اما با جملات بسیار ساده که هر کس دیگری بشنود اصلاً فحش خوابیده در آن را دریافت نمی‌کند. آن‌قدر نرم هستند که شاید خود گوینده هم متوجه نبوده که چه گفته است. این توهین‌ها را نمی‌توان بخشید، رنجش ناشی از این گونه توهین‌ها چنان شکافی بر دل می‌گذارد که تا عمر داری، زخم آن تازه می‌ماند. رفیق جان کاش ندانی چه گفته‌ای. کاش دانسته نگفته باشی.

/ 0 نظر / 19 بازدید