متغیرعشق

- دوست دارم.
+ ولی من از اول هم گفته بودم نمی‌خوام وارد رابطه بشم.
- منم نمی‌خواستم.
+ خب پس چی شد؟
- یه نگاه به قیمت ماست بنداز تو این مدت.
/ 0 نظر / 12 بازدید