می‌شنوی بانو

بانو، وقتی به جای شمردن تارهای سپید در میان گیسوانت، موهای سفید جامانده بر شانه را شمردی، بدان که هیچ اتفاقی نیفتاده است، هیچ اتفاقی. تنها، تمام شده‌ای. تمام. گوش بسپار، می‌شنوی سوت پایان را؟!

/ 0 نظر / 41 بازدید