به جان اوی‌َم قسم

باور کنید، در این سال و زمان قرن اتم، عشق و انسانیت وجود دارد. قبول کنید، در همین صحرای محشر که هر کس به فکرخودش است، جان‌های شیفته و دل‌های سوخته از عشق فراوان است. دل‌باختگان شوریده‌ای هستند که حکایت پایداری‌شان در عشق و فداکاری‌شان داستان لیلی و مجنون و ویس و رامین را از رونق می‌اندازد. 

/ 0 نظر / 18 بازدید