فراموش کردند عشق

یاهومسنجر یک امکانی دارد که می‌‌گذارد خودت را اَد کنی. گاهی که سخت دل‌تنگ باشی و دل‌گیر به تو این فرصت را می‌دهد که برای خودت بنویسی و بی‌هیچ دخل و تصرفی همان را به تو پاسخ می‌دهد. جی‌تاک اما این امکان را ندارد. نمی‌توانی خودت را به لیست اَد شده‌گان بیفزایی.  تنهایی‌را چنان با اقتدار بر فرق سرت می‌کوبد و یادت می‌آورد که هی فلانی این تویی که این همه تنهایی که سخن گفتن از خاطرت می‌رود. 

/ 0 نظر / 18 بازدید